Hội thảo chuyên đề KSNK- Miền Trung- Tây Nguyên 2016

Thực hiện chỉ đạo của Cục Khám chữa bệnh- Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động của các Hội nghề nghiệp trong việc góp phần cải thiện nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động của hệ thống Kiểm soát nhiễm khuẩn toàn quốc. Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác của Hội Kiểm soát  nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế theo chương trình hoạt động của Hội hàng năm, về các hoạt động Hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2016 cho các Bệnh viện trên địa bàn miền Trung- Tây Nguyên.

Thực hiện chủ trương cải thiện chất lượng công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế góp phần nâng cao chất lượng y tế toàn diện do Bộ Y tế phát động. Hội thảo chuyên đề:  CÔNG NGHỆ TIỆT KHUẨN, AN TOÀN PHẪU THUẬT, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020 do Hội KSNK-  do Hội KSNK-Thừa Thiên Huế phối hợp với BVTƯ Huế đã diễn ra ngày 27-8-2016. Có 150 Đại biểu đến từ 40 BV trên địa bàn miền TRung Tây Nguyên Hội thảo đã được các chuyên gia KSNK trình bày 7 chuyên đề trọng tâm: 

hoi-thao-chuyen-de-ksnk-mien-trung-tay-nguyen-2016-DSC_9560  hoi-thao-chuyen-de-ksnk-mien-trung-tay-nguyen-2016-DSC_9576   hoi-thao-chuyen-de-ksnk-mien-trung-tay-nguyen-2016-DSC_9566

1. Tăng cường giám sát An toàn Phẫu thuật trong các cơ sở y tế- Thiết lập hệ thống ứng phó các rủi ro trong tổ chức phẫu thuật

2. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong hệ thống đánh giá chất lượng Việt Nam sửa đổi 2016

3. Giám sát chất lượng tiệt khuẩn y dụng cụ y tế tại bệnh viện- Các tiêu chí đánh giá tiệt khuẩn theo APS

4. Kiểm soát sử dụng kháng sinh và sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật

5.Chiến lược triển khai kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2016-2020 trong các cơ sở y tế

6. Báo cáo triển khai KHHĐQG giai đoạn 2016-2020 tại Bệnh viện Trung ương Huế

7. Triển khai Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu vực phẫu thuật- Quyết định 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015

ThS. Trần Hữu Luyện

P.Chủ tịch HUSIC

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác: