Bộ Y Trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn về KSNK

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định số: 1869/QĐ-BYT ngày 16/5/2016 thành lập Hội đồng chuyên môn tư vấn, xây dựng chính sách về KSNK trong các cơ sở khám chữa bệnh. Hội đồng có 18 thành viên là các chuyên gia về KSNK tại Việt Nam do PGSTS Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục KCB làm chủ tịch Hội đồng, các Đ/c Hoàng Văn Thành, Nguyễn Trọng Khoa P.Cục trưởng làm P.Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đã họp phiên thứ nhất để xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng và triển khai công tác năm 2016 vào ngày 22/6/2016.

bo-y-truong-bo-y-te-thanh-lap-hoi-dong-chuyen-mon-ve-ksnk-DSC_7777  bo-y-truong-bo-y-te-thanh-lap-hoi-dong-chuyen-mon-ve-ksnk-DSC_7920


Hội đồng chuyên môn tư vấn, xây dựng chính sách, tài liệu chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm và có uy tín trong ngành, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn cần giải quyết. Hội đồng chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập nhằm tham mưu cho Bộ trưởng về chuyên môn kỹ thuật cần tư vấn, xây dựng chính sách, tài liệu chuyên môn chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Y tế.


ThS. Trần Hữu Luyện

Ý kiến bạn đọc:

Thạch Trung, thachtrung75@gmail.com, 27/06/2016,10:09:09

Nhờ Bác Luyện giúp có ý kiến: Điều 4, nghị định 73/2011/QĐ-TTg: Chế độ cho người giúp việc cho ca mổ được 1 suất trong 5 suất của cuộc phẫu thuật (xin cho KSNK được hưởng 1 phần trong chế độ phụ cấp cho người giúp việc cho ca mổ). Nhân viên KSNK đến nhận dụng cụ dơ tại PM, về rửa, giặt ... cấp dụng cụ PT và cả đồ vải vô trùng cho PT nhưng không được chế độ nào. Trong khi phụ dụng cụ vòng trong và vòng ngoài hưởng trọn 1 suất đó. Thạch Trung BVĐK Cà Mau.

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác: