Cập nhật ngày 15/06/2016,23:56:33

TTYT Phú Vang- TTHuế triển khai công tác KSNK 2016

THực hiện kế hoạch công tác năm 2016 với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trên địa bàn Phú Vang. Ban giám đốc TTYT Phú vang đã triển khai công tác đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn. Tổ chức ký cam kết thực hiện công tác cải thiện vệ sinh tay trong toàn thể CBVC y tế nhằm giảm thiểu rủi ro cho BN, cải thiện chất lượng chăm sóc phẫu thuật. 

Rua tay Phu vang.jpg  Rua tay 2016-2.jpg

 

Tại Hội nghị BGĐ TT đã tập huấn chương trình cải thiện vệ sinh tay cho tất cả CB chủ chốt của TT theo khẩu hiệu kêu gọi năm 2016 của WHO rửa tay đúng để cải thiện chất lượng chăm sóc NB phẫu thuật. TRong chương trình cải thiện chất lượng khám chữa bệnh nhằm từng bước hình thành văn hoá an toàn trong chăm sóc BN thông qua việc cải thiện vệ sinh ta và các hoạt động KSNK thiết thực khác trong toàn ngành.


ThS Trần Hữu Luyện

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày