Cập nhật ngày 13/07/2021,15:37:33

Quang sinh học về tia cực tím UVC sử dụng trong y tế

Ủy ban tác giả: Ủy ban Quang sinh học IES

Quang sinh học (photobiology): nghiên cứu tương tác giữa bức xạ không ion hóa và sinh vật sống.  

Báo cáo của Ủy ban này đã được Ủy ban Quang sinh học của IES chuẩn bị để ứng phó với đại dịch COVID-19 năm 2020, với mục tiêu cụ thể là cung cấp thông tin khách quan và hiện tại về chiếu xạ tia cực tím diệt khuẩn (UVGI) như một phương tiện khử khuẩn không khí và bề mặt. IES cung cấp thông tin này một cách miễn phí và sẽ cập nhật thông tin định kỳ khi có thêm thông tin.

Việc xuất bản Báo cáo của Ủy ban này đã được Ủy ban Tiêu chuẩn IES phê duyệt vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 như một văn bản chuyên môn của Hiệp hội Kỹ thuật Chiếu sáng (IES).

Biên dịch BS Đặng Nhật Tân-Khoa KSNK BVTW Huế

ThS Trần Hữu Luyện- P.chủ tịch HUSIC

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày