Cập nhật ngày 21/08/2017,13:59:28

Hội nghị khoa học Miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 5

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an toàn cho người bệnh và để triển khai kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế đến giai đoạn 2016-2020 theo quyết định của Bộ Y tế.  Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tổ chức “Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ 5”


1. HN 2017.png

Tham gia Hội nghị các tất cả các chuyên gia hàng đầu về KSNK của Việt Nam, lãnh đạo Cục KCB- Bộ Y tế và chuyên gia KSNK của văn phòng  WHO tại Hà Nội. Tại Hội nghị này hơn 300 đai biểu đã tham dư trong dó có nhiều đồng chí là Giám đốc và phó giám đốc các bv trong nước. chia sẽ những kinh nghiệm hoạt động KSNK tại Việt Nam và thế giới.

 Hội nghị dẫ được chia sẽ 26 chuyên đề và kết quả nghiên cứu khoa học của các BV tròn cả nước.

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày