Cập nhật ngày 14/02/2014,11:10:21

Hội nghị khoa học KSNK miền Trung- Tây Nguyên mở rộng lần thứ 3

Kính gửi tất cả quí đồng nghiệp

Được sự đồng ý của Ban giám đốc BVTW Huế và phối hợp của Ban Chấp hành Hội KSNK Thừa Thiên Huế  sẽ tổ chức “Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ 3” chào mừng 120 năm thành lập Bệnh viện Trung ương Huế.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quí đồng nghiệp đăng ký tham gia Hội nghị

1.      Thời gian dự kiến  :    25/26 tháng 9 năm 2014

2.      Địa điểm:   Trung tâm Đào tạo – Bệnh viện Trung ương Huế, số 16 Lê Lợi, Tp.Huế

3.      Chủ đề:  KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN VÀ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

4.      Thể thức báo cáo khoa học:

- Nội dung báo cáo khoa học:

+ Nghiên cứu các nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp tại các bệnh viện.

+ Các giải pháp mới can thiệp cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Toàn văn báo cáo bằng tiếng Việt + tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh; font chữ Time New Roman 13; khoảng cách các dòng 1,3 (line);  mỗi bài dài không quá 06 trang (kể cả bảng, biểu, tài liệu tham khảo).  Cuối mỗi bài ghi rõ tên, địa chỉ, email và điện thoại của báo cáo viên.

- Các bài sẽ được in Tạp chí Y học lâm sàng – Bệnh viện TW Huế, mã số ISSN 1859-3895 và đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm công trình (0,5).

Hạn cuối gửi bài và phiếu đăng ký tham dự:  ngày 20/7/2014

Bài gửi về Ban tổ chức bằng email hoặc CD theo địa chỉ:

- ThS. TRẦN HỮU LUYỆN – P.Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội KSNK Thừa Thiên Huế, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn- Bệnh viện Trung ương Huế, Email: luyenhch@gmail.com, DĐ: 0914 079 407, Fax: 0543 946 979- 3823324. Địa chỉ: số 16 Lê Lợi , Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- TS. TRẦN THỪA NGUYÊN   – Trưởng phòng NCKH – Bệnh viện Trung ương Huế , số 16 Lê Lợi , Tp.Huế;                                   Email: tranthuanguyen23@gmail.com

DĐ: 0903 597 695                              CQ: 0543 822325 - 663                                   

- Ban Tổ chức sẽ gửi thông báo có xác nhận cụ thể về thời gian, địa điểm, chương trình báo cáo chi tiết đến các tác giả có đề tài tham gia hội nghị.

Trân trọng cám ơn quí đồng nghiệp quan tâm tham gia Hội nghị

Ghi chú: Quý đồng nghiệp có thể đăng ký tham dự Hội nghị trực tuyến tại mục ĐÀO TẠO-NCKH đăng ký Hội thảo

File đính kèm:   thong bao hnkh 2014-husic.pdf
Ths Trần Hữu Luyện
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày