Cập nhật ngày 28/12/2022,13:59:11

Điều trị phơi nhiễm HIV-AIDS theo kinh nghiệm nước Úc

Sử dung thuôc dự phòng HIV hiệu quả 100% 

Posted on December 21, 2022 by  |

Ngày 24-7-2014 vừa qua, trên diễn đàn của Hội nghị quốc tế lần thứ 20 về phòng, chống HIV/AIDS (tại Melbourne, Úc), ông Robert M.Grant đã trình bày một kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thuốc Tenofovir/Etricitabine (Truvada) với mục đích dự phòng trước phơi nhiễm HIV (viết tắt là PrEP) có thể làm giảm 100% nguy cơ lây nhiễm HIV đối với tất cả mọi người, nếu người đó sử dụng thuốc ít nhất 4 lần trong 01 tuần.

Trong nghiên cứu trên, nhóm của Robert.M.Grant đã mới thử nghiệm được 1.603 nam giới và người chuyển giới nữ có quan hệ tình dục với nam chưa bị nhiễm HIV. Tất cả những người này cũng đã tình nguyện tham gia vào các nghiên cứu về PrEP trước đây. Họ được đề nghị uống thuốc Tenofovir/Etricitabine trong 72 tuần với mục đích PrEP, nhưng chỉ có khoảng 76% số họ đồng ý dùng thuốc, còn khoảng 23% đồng ý tham gia, nhưng không dùng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV nào.

Kết quả cho thấy, không có người nào trong số người dùng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV PrEP mỗi tuần 4 lần hoặc hơn bị nhiễm HIV. Với những người cũng dùng thuốc PrEP nhưng chỉ với 02 hoặc 03 lần/tuần thì nguy cơ bị nhiễm HIV giảm 84%.

Theo Tài liệu Hội nghị AIDS’20, ACD914.

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày