Cập nhật ngày 25/06/2016,13:00:41

Bộ Y tế mở Hội nghị triển khai KHHĐ Quốc gia KSNK giai đoạn 2016-2020

Nội dung trọng tâm của KHHĐ Quốc gia giai đoạn 2016-2020:

Mục tiêu chung: Tăng cường hoạt động KSNK trong các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

bo-y-te-mo-hoi-nghi-trien-khai-khhd-quoc-gia-ksnk-giai-doan-20162020-DSC_7836  bo-y-te-mo-hoi-nghi-trien-khai-khhd-quoc-gia-ksnk-giai-doan-20162020-DSC_7847 bo-y-te-mo-hoi-nghi-trien-khai-khhd-quoc-gia-ksnk-giai-doan-20162020-DSC_7804


-Mục tiêu cụ thể:

 Mục tiêu cụ thể 1: Bổ sung, hoàn thiện các chính sách pháp luật, quy trình kỹ thuật và các tài liệu chuyên môn v kim soát nhim khuẩn

Mục tiêu cụ thể 2: Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân lực lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 3: Tăng cường các hoạt động chuyên môn kiểm soát nhim khuẩn trong các cơ sở KBCB, đặc bit đẩy mạnh công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và giám sát tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 4: Tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 5: Đẩy mạnh truyền thông v kim soát nhim khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 6: Đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn.


ThS Trần Hữu Luyện

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày