Cập nhật ngày 20/09/2017,17:44:08

Bộ Y tế kết thúc triển khai các hướng dẫn KSNK mới 2017

Thực hiện kế hoạch HĐQG giai đoạn 2016-2020 về  KSNK, thực hiện chủ trương của Bộ Y tế cải thiện chất lượng hoaạt động KSNK trong tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách KSNK trong cả nước. Được sự hỗ trợ của tổ chức PATH, CDC Hoa Kỳ, Văn phòng WHO tại Việt Nam, nhóm chuyên gia Hội đồng chuyên môn KSNK đã xây dựng mới các hướng dẫn quan trong về KSNK gồm:

-KSNK tại khoa Gây mê Hồi sức trong các cơ sở khám chữa bệnh;

-KSNK tiết tiệu trên NB đặt ống thông tiểu trong các cơ sở khám chữa bệnh

-Vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám chữa bệnh

-Thực hành Vệ sinh tay trong các cơ sở khám chữa bệnh;

-Xử lý dụng cụ nội soi phẫu thuật trong các cơ sở khám chữa bệnh;

-Xử lý dụng cụ nội soi mềm trong các cơ sở khám chữa bệnh;

-Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện trong các cơ sở khám chữa bệnh;

Bộ TRưởng Bộ Y tế đã ký ban hành các hướng dẫn Quyết định số:3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

1. Trien khai HD.png    2.TRien khai HD.png


Tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các cơ sở Y tế Phía Nam, Tại Hà Nội cho các cơ sở Y tế phía Bắc, Tại Đà Nẵng cho các cơ sở Y tế miền Trung- Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự gồm lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Y tất cả các Sở Y tế, Trưởng Khoa KSNK, điều dưỡng trưởng khao KSNK các BV tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa, BV khu vực tuyến tỉnh, Bệnh viện Trực thuộc Bộ Y tế.


ThS. Trần Hữu Luyện

 P.Chủ tịch HUSIC

File đính kèm:   quyetdinh3916ksnk.zip
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày