Cập nhật ngày 17/06/2016,10:08:27

Kế hoạch hành động quốc gia KSNK giai đoạn 2016-2010

Trong vòng 5 năm 2016-2020 toàn ngành y tế và hệ thống KSNK từ quốc gia đến các BV cần phấn đấu đạt được các mục tiêu cơ bản sau:


Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho NB, nhân viên y tế và cộng đồng.Mục tiêu cụ thể 1: Bổ sung, hoàn thiện các chính sách pháp luật, quy trình kỹ thuật và các tài liệu chuyên môn v kim soát nhim khuẩn

Mục tiêu cụ thể 2: Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân lực lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 3: Tăng cường các hoạt động chuyên môn kiểm soát nhim khuẩn trong các cơ sở KBCB, đặc bit đẩy mạnh công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và giám sát tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 4: Tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 5: Đẩy mạnh truyền thông v kim soát nhim khuẩn.

Mục tiêu cụ thể 6: Đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn.

Mời quí đồng nghiệp tham khảo nội dung toàn văn đính kèm

Ths Trần Hữu Luyện

File đính kèm:   ksnk quoc gia 2016-2020 final.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày