Cập nhật ngày 14/10/2013,19:52:14

Hướng dẫn mới KSNK -Bộ Y tế mới ban hành

 
 Để tăng cường chất lượng công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác Điều
dưỡng và bảo đảm an toàn cho người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Sở Y tế, Thủ
trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh
trực thuộc Bộ Y tế, chỉ đạo thực hiện những nội dung sau đây:
 1. Triển khai thực hiện Hướng dẫn Tiêm an toàn và các Hướng dẫn kiểm soát
nhiễm khuẩn được ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng
9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế tới tất cả người hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc. 
File đính kèm:   4.huong dan phong ngua nhiem khuan vet mo.pdf   5. huong dan phong ngua nhiem khuan huyet.pdf   6. hu?ng d?n kh? khu?n, ti?t khu?n.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày