Cập nhật ngày 28/12/2022,14:10:18

Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn KSNK trong lĩnh vực Răng miệng

Nội dung hướng dẫn

Ở Hoa Kỳ và các nước phát triển khác, tất cả các cơ sở KBCB răng miệng ở mọi quy mô khác nhau đều bắt buộc phải đặt công tác KSNK làm trọng tâm, với các nội dung cụ thể là thực hiện phòng ngừa chuẩn (PNC) và các biện pháp khác được khuyến cáo trong tài liệu “Hướng dẫn KSNK trong cơ sở KBCB răng miệng”, được Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) ban hành năm 2003; và gần đây nhất là tài liệu “Tóm tắt các biện pháp thực hành KSNK trong cơ sở KBCB răng miệng: Các chuẩn mực cơ bản cho chăm sóc an toàn”, ban hành năm 2016.

Ở Việt Nam, năm 2009, Ngô Đồng Khanh và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu “Đánh giá thực trạng KSNK ở cơ sở Răng Hàm mặt (RHM) các tỉnh thành phía Nam”, tại 95 cơ sở RHM nhà nước và tư nhân cho thấy: Kiến thức Y-Bác sĩ RHM về vệ sinh tay (VST), khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ tái sử dụng, vệ sinh khử khuẩn bề mặt, xử lý chất thải, xử lý môi trường không khí chưa tốt. Ngoài ra, các cơ sở RHM rất thiếu PTPHCN, hóa chất và trang thiết bị xử lý khử khuẩn, tiệt khuẩn, đặc biệt chỉ có 52,6% cơ sở có trang bị máy tiệt khuẩn hơi nước; rất ít cơ sở quan tâm tới công tác vệ sinh khử khuẩn bề mặt. Nhìn chung, công tác KSNK tại các cơ sở RHM chưa đạt yêu cầu.

Tài liệu này nhằm hướng dẫn các biện pháp cơ bản nhất về thực hành KSNK trong các cơ sở KBCB răng miệng. Tuy nhiên, đối với từng biện pháp, nhân viên KBCB răng miệng phải tuân thủ các quy định tại các hướng dẫn KSNK đã được Bộ Y tế ban hành như: Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn, Hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, Hướng dẫn tiêm an toàn, Hướng dẫn VST, Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt...

Nhân viên KBCB răng miệng là tất cả nhân viên làm việc, thực hành trong cơ sở KBCB răng miệng bao gồm: Bác sĩ RHM, điều dưỡng, kỹ thuật viên nha khoa (bao gồm kỹ thuật viên của các công ty kinh doanh thiết bị nha), nhân viên vệ sinh, nhân viên xử lý dụng cụ, nhân viên hành chính, thư ký, sinh viên, học viên và người hướng dẫn.

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày