Cơ cấu tổ chức HUSIC Nhiệm kỳ 2010-2015

Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế, Tên tiếng Anh là “Thuathien-Hue Society of  Infection Control” (viết tắt tiếng Việt “Hội KSNK TT- Huế”, viết tắt tiếng Anh “HUSIC”) là một tổ chức nghề nghiệp của những người làm công tác y tế liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, bao gồm: Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên y tế, Nữ hộ sinh là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tự nguyện đứng trong hàng ngũ của những người làm công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

BAN CHẤP HÀNH HỘI KSNK THỪA THIÊN HUẾ NHIỆM KỲ 2010-2015

Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 29 thành viên do GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc BVTW Huế làm Chủ tịch. ThS Trần Hữu Luyện, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BVTW Huế là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký thường trực.

Các Phó chủ tịch:  GSTS Cao Ngọc Thành,  Hiệu trưởng trường Đại Học Y-Huế,  PGsTs Nguyễn Dung,  Gám đốc sở Y tế Thừa Thiên Huế,  PGsTs Phạm Như Hiệp , phó Giám đóc Bệnh viện Trung ương Huế.  

                      1. Anh BCH Hội.png

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN THỪA THIÊN HUẾ

Khóa I, Nhiệm kỳ 2010 – 2015

Stt

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1.      

Bùi Đức Phú

GS.TS

Chủ tịch

2.      

Trần Hữu Luyện

ThS

P.Chủ tịch TT, Kiêm Tổng Thư ký

3.      

Nguyễn Dung

PGS.TS

P.chủ tịch

4.      

Cao Ngọc Thành

GS.TS

P.chủ tịch

5.      

Phạm Như Hiệp

PGS.TS

P.chủ tịch

6.      

Nguyễn Nam Hùng

TS

UV Thường vụ

7.      

Nguyễn Xuân Dũ

BSCKII

UV Thường vụ

8.      

Trần Đình Bình

PGsTS

UV Thường vụ

9.      

Nguyễn Thị Nam Liên

BSCKII

UV Thường vụ

 

co-cau-to-chuc-husic-ban-chap-hanh-kiem-soat-nhiem-khuan-hue
Ban CH Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2010-2015


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN THỪA THIÊN HUẾ

Khóa I, Nhiệm kỳ 2010 – 2015

Stt

Họ và tên

Học hàm,  hoc vị

Chức vụ đang công tác hiện nay

1

Lê Văn An

TSBS

TBM Vi sinh ĐH YD Huế

2

Trần Đình Bình

PGsTS

TK. KSNK BV.  ĐH YD Huế

3

Hồ Khả Cảnh

PGSTS

TK. GMHS BV. ĐHYD Huế

4

Phan Cảnh Chương

Cử nhân CK1

TP Điều dưỡng BV. TW Huế

5

Lê Xuân Cường

BSCKII

TK Lao Bệnh viện TW Huế

6

Nguyễn Dung

PGS.TS

GĐ Sở Y tế TT- Huế

7

Nguyễn Xuân Dũ

BSCKII

GĐ Bệnh viện 268

8

Hoàng Đức Dũng

BSCKII

GĐ BV YHCT  TT- Huế

9

Phạm Như Hiệp

PGS.TS

PGĐ Bệnh viện TW Huế

10

Nguyễn Nam Hùng

TS

Hiệu trưởng CĐYT TT-Huế

11

Nguyễn Thị Thanh Hương

BSCKII

PTK. GMHS BV. TW Huế

12

Nguyễn Thành Huy

ThS

PTK. KSNK BV. TW Huế

13

Nguyễn Thị Nam Liên

BSCKII

TK Vi sinh  BV. TW Huế

14

Trần Hữu Luyện

ThS

TK. KSNK BV. TW Huế

15

Huỳnh Văn Minh

GS.TS

PGĐ BV. ĐH Y Dược Huế

16

Đặng Như Phồn

BS

PTK. KSNK BV. TW Huế

17

Bùi Đức Phú

GS.TS

GĐ Bệnh viện TW Huế

18

Nguyễn Viết Quang

TS

PTK. GMHS BV. TW Huế

19

Nguyễn Đình Sơn

PGS.TS

GĐTT Y tế Dự phòng TTHuế

20

Trương Như Sơn

BSCKI

GĐTT Y tế Phú Vang TTHuế

21

Cao Ngọc Thành

GS.TS

Hiệu trưởng ĐH Y Dược Huế

22

Lê Quý Thảo

BSCKII

GĐ BV RHM  TT- Huế

23

Nguyễn Duy Thăng

PGS.TS

PGĐ Bệnh viện TW Huế

24

Lý Văn Thắng

BS

GĐ BV Giao thông Huế

25

Hoàng Trọng Thông

ThS

PGĐ Bệnh viện TW Huế

26

Phan Trung Tiến

BSCKII

TK Truyền nhiễm BVTW Huế

27

Văn Công Trọng

ThS

TP. KHTH BV. TW Huế

28

Phạm Minh Trường

BSCKI

GĐ BV Mắt  TT- Huế

29

Mai Văn Tuấn

ThS

PTK Vi sinh  BV. TW Huế

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN THỪA THIÊN HUẾ

Khóa I, Nhiệm kỳ 2010 – 2015

Stt

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ đang công táchiện nay

Chức vụ BKT

1

Nguyễn Thành Huy

ThS

PTK. KSNK BV. TW Huế

Trưởng ban

2

Trương Như Sơn

BSCKI

GĐTT Y tế Phú Vang TT Huế

Phó ban

3

Ngô Dũng

ThS

PTK Gây mê hồi sức Bệnh viện TW Huế

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Rớt

CNĐD

Đ. dưỡng Trưởng BV.Đại học Y Dược Huế

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Quang Hiền

BS

Bệnh viện Hoàng Việt Thắng

Ủy viên

Ban Đào tạo - NCKH - Hợp tác quốc tế - Quản trị website

TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Chức vụ

1.      

Bùi Đức Phú

Chủ tịch

Trưởng Ban

2.      

Phạm Như Hiệp

Phó Chủ tịch

P.Trưởng ban

3.      

Trần Hữu Luyện

PCTTT -Tổng TK

P.Trưởng ban

Ban Phòng trào phát triển Hội viên

Stt

Họ và tên

Chức vụ Hội

Chức vụ

1.      

Nguyễn Dung

Phó Chủ tịch

Trưởng Ban

2.      

Cao Ngọc Thành

Phó Chủ tịch

P.Trưởng ban

3.      

Nguyễn Nam Hùng

UV Thường vụ

P.Trưởng ban

4.      

Trần Hữu Luyện

PCTTT-Tổng TK

P.Trưởng ban

Ban Kinh tế

Stt

Họ và tên

Chức vụ Hội

Chức vụ

1.      

Bùi Đức Phú

Chủ tịch

Trưởng ban

2.      

Trần Hữu Luyện

PCTTT -Tổng TK

P.Trưởng Ban

3.      

Hồ Khả Chương

Hội viên

Kế toán trưởng

4.      

Huỳnh Thị Liên

Hội viên

Kế toán viên

5.      

Nguyễn Thị Thu Hoài

Hội viên

Thủ quỉTin bài liên quan: