Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện chủ trương của BCH Hội nhiệm kỳ (2010-2015) Qua thời gian vận động thành lập Hội trong 4 tháng, Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015 Nhận thức được tầm quan trọng của các hoạt động nghề nghiệp về Kiểm soát nhiễm khuẩn hiện nay trong các cơ sở y tế, ngay từ khi được thành lập đến nay, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế đã triển khai các hoạt động thiết thực trong lĩnh vực nghề nghiệp về Kiểm soát nhiễm khuẩn đã góp phần nhằm cải thiện chất lượng của hoạt động Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung- Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của toàn ngành trong cả nước.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động kiêm nhiệm, song với nổ lực của Văn phòng thường trực Hội và chia sẽ trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội, trong nhiệm kỳ 2010-2015 Hội đã thực hiện được một số hoạt động có ý nghĩa quan trọng, xây dựng được uy tín của Hội trong hệ thống chuyên ngành KSNK.

- Duy trì hoạt động của Ban Chấp hành Hội nâng cao trách nhiệm của các Ban của Hội trong các hoạt động nghề nghiệp góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 được đại hội bầu lại gồm 23 người

Chủ tịch GSTS Bùi Đức Phú, P.Chủ tịch PGSTS Phạm Như Hiệp, P.Chủ tịch thường trực, kiểm Tổng thư ký ThS. Trần Hữu Luyện

                                                      Anh Gs Phu.jpg

                                               GSTS BÙI ĐỨC PHÚ 

                                                    CHỦ TỊCH

                          Anh Gs Hiep.jpg                                       1.Anh Luyen1.png  

                    PGSTS. PHẠM NHƯ HIỆP           THS. TRẦN HỮU LUYỆN

                          P.CHỦ TỊCH                                 P.CHỦ TỊCH-T.THƯ KÝ

DANH SACH BCH NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ Tên

Chức vụ

Địa chỉ

1.       

GSTS.Bùi Đức Phú

Chủ tịch

GĐ.BVTW Huế

2.       

ThS. Trần Hữu Luyện

P.Chủ tịch thường trực -Tổng thư ký

BVTW Huế

3.       

PGSTS.Phạm Như Hiệp

P.Chủ tịch

PGĐ.BVTW Huế

4.       

TS.Nguyễn Nam Hùng

P.Chủ tịch

Sở Y tế

5.       

TS Nguyễn Khoa Hùng

Thường Vụ

PHT Đại học Y Dược Huế

6.       

PGSTS. Nguyễn Duy Thăng

Thường Vụ

PGĐ.BVTW Huế

7.       

TS.Nguyễn Văn Tuấn

Thường Vụ

Cao Đẳng y tế Huế

8.       

ThS. Nguyễn Đình Khoa

UVBCH

PGĐBV tỉnh TTHuế

9.       

PGSTS.Trần Đình Bình

UVBCH

Đại học Y Dược Huế

10.  

CNCK1.Phan Cảnh Chương

UVBCH

BVTW Huế

11.  

BSCK2.Lê Xuân Cường

UVBCH

BVTW Huế

12.  

BSCK2.Nguyễn T.Thanh Hương

UVBCH

BVTW Huế

13.  

BSCK2.Nguyễn Thành Huy

UVBCH

BVTW Huế

14.  

BSCK2.Nguyễn Thị Nam Liên

UVBCH

BVTW Huế

15.  

ThS.Đặng Như Phồn

UVBCH

BVTW Huế

16.  

PGSTS.Nguyễn Viết Quang

UVBCH

BVTW Huế

17.  

TS Nguyễn Hữu Quyết

UVBCH

PGĐ Sở TN môi trường

18.  

PGSTS. Nguyễn Đình Sơn

UVBCH

TTYT Dự phòng

19.  

BSCK2.Trương Như Sơn

UVBCH

TTYT Phú Vang

20.  

BSCK2.Lê Quý Thảo

UVBCH

BV RHM Thừa Thiên Huế

21.  

ThS. Hoàng Trọng Thông

UVBCH

BVTW Huế

22.  

ThS. Phan Trung Tiến

UVBCH

BVTW Huế

23.  

ThS.Mai Văn Tuấn

UVBCH

BVTW HuếBCH HỘI KSNK- THỪ THIÊN HUẾ

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác: