Cập nhật ngày 25/06/2018,14:11:45

Thông báo số 1 HNKSNK - Miền Trung- Tây Nguyên mở rộng năm 2018

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an toàn cho người bệnh và để triển khai kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế đến năm 2020. Thực hiện chủ trương của Ngành Y tế tăng cường cải thiện chất lượng Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Hội nghị Kiểm soát nhiễm khuẩn toàn quốc tổ chức tại Hà Nội ngày 27/3/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế,  Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, sẽ tổ chứcHội nghị khoa học“Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quí đồng nghiệp đăng ký tham gia Hội nghị

1.       Thời gian chính thức được Ban tổ chức dự kiến:      28-29 tháng 9 năm 2018

2.            Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định

3.            Địa chỉ: 106 Nguyễn Huệ- Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

4.       Chủ đề: “Tăng cường công tác KSNK, phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện”

5.       Thể thức trình bày báo cáo in trên tạp chí Y học thực hành sô stháng 9/2018:

+ Cấu trúc gồm các phần: 1. Đặt vấn đề; 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả và bàn luận (không nên có quá 4 bảng); 4. Kết luận (cần nêu cụ thể - kể cả một số số liệu quan trọng - các kết quả đã đạt được); 5. Phần tóm tắt bằng tiếng Anh (không nên quá 200 từ, nội dung phải nêu rõ nội dung bài báo, kèm từ khóa); 6. Tài liệu tham khảo (không nên quá 10 tài liệu tham khảo). Các bài viết, ngoài tên tác giả, cần kèm theo địa chỉ liên hệ (địa chỉ cơ quan, điện thoại, E-mail).

+ Bài viết cần trình bày ngắn gọn, súc tích, gồm 2 bản, được in trên giấy khổ A4, font chữ Times New Roman, hệ Unicode, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5; không quá 5 trang, kèm theo đĩa mềm (hoặc gửi qua E-mail).

+ Thuật ngữ chuyên ngành áp dụng theo danh pháp quốc tế và qui định.

+ Cần nêu rõ các điều kiện nghiên cứu: thời gian, địa điểm, phương pháp tiến hành.

+ Cần có sự chứng nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác hoặc Hội đồng KHKT cơ quan (nếu có) nơi tiến hành nghiên cứu.

Hạn cuối nhận báo cáo toàn văn và tóm tắt trước ngày 30/7/2018

Bài gửi về Ban tổ chức bằng email hoặc CD theo địa chỉ:

- BSCK2. Huỳnh Thị Vân – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  – Bệnh viện ĐK Tỉnh Bình Định, địa chỉ 106- Nguyễn Huệ TP.Quy NHơn, Bình Định Email: huynhvanqn@gmail.com  DĐ: 0914035079                                                 

- ThS. Trần Hữu Luyện – P.Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội KSNK Thừa Thiên Huế, Email: luyenhch@gmail.com, DĐ: 0914 079 407, Địa chỉ: số 16 Lê Lợi , Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ban Tổ chức sẽ gửi thông báo có xác nhận cụ thể về thời gian, địa điểm, chương trình báo cáo chi tiết đến các tác giả có đề tài tham gia hội nghị.

                                                                                                        CHỦ TỊCH

                 GSTS.Bùi Đức Phú(Đã Ký) 
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày