Cập nhật ngày 26/08/2016,10:22:07

Đào tạo chuyên khoa KSNK khoá 6 - Bệnh viện Trung ương Huế

Thực hiện chủ trương nâng cao năng lực chuyên môn về KSNK cho các bệnh viện. Bệnh Trung ương Huế tổ chức đào tạo chuyên khoa KSNK khoá 6.

 Tất cả các bệnh viện có nhu cầu đào tạo liên hệ Trung tâm đào tạo BVTW Huế để được hướng dẫn thủ tục học tập.

1. Anh tap huan NCKH.png    Tuyen sinh KSNK khoa 6 001.jpg

BVTW huế là một trong những BV được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật toàn diện cho các BV miền Trung và cả nước. Lĩnh vực KSNK đã được bệnh viện quan tâm đầu tư cả về nhân lực, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên khoa sâu tại BV.

File đính kèm:   tuyen sinh ksnk khoa 6 bvh.pdf
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Chọn ngày