Hướng dẫn Husic Vi sinh

Bo Y te ban hanh huong dan su dung khang sinh moi nhat

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn sử dụng kháng sinh mới nhất

(18/05/2015,15:06:16)

Để có được những thông tin cập nhật nhất về sử dụng kháng sinh, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015 áp dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh


Vi sinh hoc la gi

Vi sinh học là gì

(07/05/2011,09:27:37)

Vi sinh học là khoa học nghiên cứu hình thái, cấu tạo, sinh lý và hoạt động của các vi sinh vật để phục vụ con người.


Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: