Hướng dẫn Husic Bệnh truyền nhiễm

Chan doan dieu tri benh tay  chan  mieng

Chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng

(02/11/2011,15:23:26)

Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng.


Huong dan phong chong mot so benh truyen nhiem

Hướng dẫn phòng chống một số bệnh truyền nhiễm

(07/05/2011,10:19:54)

Hướng dẫn phòng chống một số bệnh truyền nhiểm như: Cúm A, sốt phát ban, bệnh tả, sốt xuất huyết, quai bị,...


Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: