Giới thiệu

Kiem soat nhiem khuan 20

Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2015-2020

(15/05/2019,14:22:15)

Đại hội Hội KSNK nhiệm kỳ 2015- 2015 đã bầu BCH mới gồm 23 người đại diện cho các thành phần là Hội viện Hội KSNK- Thừa Thiên Huế


BAN CHAP HANH HOI NHIEM KY 20152020

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIỆM KỲ 2015-2020

(07/11/2016,21:02:00)

Đại hội nhiệm kỳ 2 đã bầu BCH mới gồm 23 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2015-2020


Co cau to chuc HUSIC

Cơ cấu tổ chức HUSIC Nhiệm kỳ 2010-2015

(11/05/2011,07:54:30)

Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế, Tên tiếng Anh là Thuathien-Hue Society of Infection Control, Viết tắt tiếng Việt Hội KSNK TT- Huế, viết tắt tiếng Anh HUSIC


Kiem soat nhiem khuan 21

Giới thiệu chung về HUSIC

(11/05/2011,07:38:54)

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện là ưu tiên hàng đầu của mọi nền y tế toàn cầu, nhiễm khuẩn bệnh viện là mối nguy cơ hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.


Đầu trang Đầu trang