Đào tạo - Nghiên cứu Husic Hội thảo

Thong bao so 1 HNKSNK  Mien Trung Tay Nguyen mo rong nam 2018

Thông báo số 1 HNKSNK - Miền Trung- Tây Nguyên mở rộng năm 2018

(25/06/2018,14:11:45)

Hội KSNK Thừa Thiên Huế phối hợp với BVĐK tỉnh Bình Định, sẽ tổ chức Hội nghị khoa học miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2018


THONG BAO SO 1Hoi nghi khoa hoc KSNK lan thu 5

THÔNG BÁO SỐ 1-Hội nghị khoa học KSNK lần thứ 5

(10/11/2016,09:28:01)

Nhằm góp phần triển khai KHHĐQG về KSNK trong các cơ sở y tế đến giai đoạn 2016-2020, Hội nghị khoa học KSNK miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ 5 (ngày 26/8/2017)


Hội thảo về An toàn phẫu thuật, triển khai KHHĐQG giai đoạn 2016-2020

(09/08/2016,14:54:35)

Hội KSNK Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo KSNK năm 2016 miền Trung- Tây Nguyên về An toàn PT và triển khai KHHĐQG về KSNK giai đoạn 2016-2020

Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: