Đào tạo - Nghiên cứu Husic Các lớp tập huấn

Tài liệu phoinfg ngừa kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 do HAIVN hỗ trợ

(01/02/2021,11:19:21)

Dự án Ứng phó COVID-19, được Dự án Liên minh Y tế IMPACT MED, do USAID tài trợ, đã được xây dựng với mục tiêu cải thiện năng lực của hệ thống y tế tại Việt Nam.

Dao tao chuyen khoa KSNK nam 2017

Đào tạo chuyên khoa KSNK năm 2017

(01/09/2017,17:09:36)

BVTW Huế chiêu sinh đào tạo về chuyên khoa KSNK hàng năm cho các BV nhằm góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên khoa KSNK


Dao tao chuyen khoa KSNK khoa 6  Benh vien Trung uong Hue

Đào tạo chuyên khoa KSNK khoá 6 - Bệnh viện Trung ương Huế

(26/08/2016,10:22:07)

Thực hiện chủ trương nâng cao năng lực chuyên môn về KSNK cho các bệnh viện. Bệnh Trung ương Huế tổ chức đào tạo chuyên khoa KSNK khoá 6


Đầu trang Đầu trang   
Chọn ngày: