Đào tạo - Nghiên cứu

Thong bao so 1 HNKSNK  Mien Trung Tay Nguyen mo rong nam 2018

Thông báo số 1 HNKSNK - Miền Trung- Tây Nguyên mở rộng năm 2018

(25/06/2018,14:11:45)

Hội KSNK Thừa Thiên Huế phối hợp với BVĐK tỉnh Bình Định, sẽ tổ chức Hội nghị khoa học miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2018


Dao tao chuyen khoa KSNK nam 2017

Đào tạo chuyên khoa KSNK năm 2017

(01/09/2017,17:09:36)

BVTW Huế chiêu sinh đào tạo về chuyên khoa KSNK hàng năm cho các BV nhằm góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên khoa KSNK


THONG BAO SO 1Hoi nghi khoa hoc KSNK lan thu 5

THÔNG BÁO SỐ 1-Hội nghị khoa học KSNK lần thứ 5

(10/11/2016,09:28:01)

Nhằm góp phần triển khai KHHĐQG về KSNK trong các cơ sở y tế đến giai đoạn 2016-2020, Hội nghị khoa học KSNK miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ 5 (ngày 26/8/2017)


Dao tao chuyen khoa KSNK khoa 6  Benh vien Trung uong Hue

Đào tạo chuyên khoa KSNK khoá 6 - Bệnh viện Trung ương Huế

(26/08/2016,10:22:07)

Thực hiện chủ trương nâng cao năng lực chuyên môn về KSNK cho các bệnh viện. Bệnh Trung ương Huế tổ chức đào tạo chuyên khoa KSNK khoá 6


Hội thảo về An toàn phẫu thuật, triển khai KHHĐQG giai đoạn 2016-2020

(09/08/2016,14:54:35)

Hội KSNK Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo KSNK năm 2016 miền Trung- Tây Nguyên về An toàn PT và triển khai KHHĐQG về KSNK giai đoạn 2016-2020

Phien1 Hoi nghi khoa hoc KSNK mien trung lan thu 3

Phiên1 Hội nghị khoa học KSNK miền trung lần thứ 3

(18/12/2014,08:49:52)

Các nghiên cứu tại Hội Hội nghị KSNK Miền TRung- Tây Nguyên lần thứ 3, Kiểm soát các nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp


De tai nghien cuu tai Hoi Nghi KSNK Mien Trung Tay Nguyen lan 3

Đề tài nghiên cứu tại Hội Nghị KSNK Miền Trung Tây Nguyên lần 3

(18/12/2014,08:43:17)

Phiên Hội nghị ngày 10/12/2014 đac có 8 báo cáo được trình bày với các nghiên cứu mới về KSNK và kháng thuốc của vi khuẩn tại các bệnh viện


NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

(28/05/2013,15:52:45)

Tỷ lệ thực hiện đúng quy trình rửa tay là 75%, trong đó bác sỹ và hộ lý có tỷ lệ thấp (<60%), điều dưỡng có tỷ lệ tuân thủ cao nhất (83,5%)

HẠN CHẾ NHIỄM KHUẪN VẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY BĂNG MỘT LẦN

(28/05/2013,15:49:15)

Thay băng một lần đối với mổ sạch và mổ nội soi cho kết quả tốt với tỷ lệ nhiễm khuẩn chung thấp

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH TAY TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

(28/05/2013,15:47:17)

Điểm cơ sở hạ tầng đạt 70/100 điểm, cồn vệ sinh tay và khăn lau tay còn thiếu ở một số khu vực chăm sóc. Đào tạo vệ sinh tay đạt 60/100 điểm.

Các tin khác:
Chọn ngày: